Militärt

Nyhetsbrevet MILITÄRT | Utvalda artiklar | Kontakt

Kontakt

Nyhetsbrevet Militärt är ett samarbete mellan mig, Per Wallin, och upplevelseklubben Pennan & Svärdet.

Så här kontaktar du Pennan & Svärdet

  • E-post: info@smb.nu
  • Facebook: Pennan & Svärdet
  • Instagram: 
  • Hemsida: www.pennanochsvardet.se
  • Postadress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup

Så här kontaktar du mig

  • E-post: nyhetsbrevet@militart.nu

"Otroligt intressanta artiklar, jag hoppas att det kommer många fler." -Emil


"Strålande initiativ! En stor del av innehållet i artiklarna var verkligen helt okända för mig." -Johan


"Tack för ditt nyhetsbrev om aktuella militära händelser. Tänk att det var så mycket jag inte visste." -Anita


"Dessa korta artiklar är helt suveräna. Tack för att ni uppmärksammar modern militär utveckling!" -Claes

We respect your email privacy

PERW-mer-croppad.png
Jag som står bakom nyhetsbrevet heter Per Wallin och arbetar med militärhistoria samt är tidvis tjänstgörande sergeant i Försvarsmakten. Välkommen till Militärt! 
  - Per Wallin, redaktör och skribent nyhetsbrevet Militärt

 - Per Wallin, redaktör och skribent nyhetsbrevet Militärt