Militärt är ett samarbete mellan mig, Victor Strömgren Lasell, och Pennan & Svärdet.

Så här kontaktar du Pennan & Svärdet

Epost: info@smb.nu

Postadress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup

Så här kontaktar du mig

Epost: nyhetsbrev@militart.nu

Jag som står bakom nyhetsbrevet heter Victor Strömgren Lasell, är Krigsvetenskaplig expert i Pennan & Svärdet Aktiv hemvärnsman, tidigare anställd i Försvarsmakten. Välkommen till Militärt!

© 2020 Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.