Militärt är ett samarbete mellan mig, Anders Ehrnborn, och Pennan & Svärdet.

Så här kontaktar du Pennan & Svärdet

Epost: info@smb.nu

Postadress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup

Så här kontaktar du mig

Epost: nyhetsbrev@militart.nu

Jag som står bakom nyhetsbrevet heter Anders Ehrnborn, är Lvkompanichef på Smålandsbrigaden, Karlberg 199.qrzen. Välkommen till Militärt!

© 2020 Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.